logo1398

با اعطای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر


ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

منبع تغذیه کامپیوتر چیست ؟

همانطور كه مي دانيد هر وسيله الکترونيکي بنا به طراحي خاص خود ، به ولتاژو آمپراژ مشخصي جهت راه اندازي و کارکرد نياز دارد . منبع تغذيه دستگاهي است که قادر است از يک ورودي با ولتاژ وآمپراژ ثابت ( بنا به طراحي داخلي خود ) ، ولتاژ وآمپراژ مختلفي را توليد نمايد .
منبع تغذيه چيست ؟
کامپيوتر هاي شخصي نيز مانند هر وسيله الکترونيکي جهت کار به منبع تغذيه خاص خود نياز دارند، منبع تغذيه اي که بتواند ولتاژ هاي مورد نياز بخش هاي داخلي يک کامپيوتر را تامين نمايد.
همانطوريکه مي دانيد ولتاژهاي مورد نياز يک PC ، ثابت و شامل +12V , +5V ,+3.3V , +5V/SB , -12V , -5V مي باشد . اما در منبع تغذيه كامپيوترپارامتر متغير ي مانند آمپراژ و بالانس توان خروجي نيز وجود دارد.
در مورد آمپراژ خروجي منبع تغذيه ( که متناسب با توان آن مي باشد ) ميتوان گفت كه منبع تغذيه هاي كامپيوتر بنا به موارد مصرف و سخت افزار هاي متصل به آن داراي توان هاي مختلفي مي باشند مثلادر گذشته يک سيستم پنتيوم 4 معمولي جهت کاركرد به منبع تغذيه اي با قدرت200 وات نيازداشت ولي اکنون يک سيستم پنتيوم 4 معمولي به منبع تغذيه اي باقدرت حداقل 300 وات نياز دارد و اين به دليل آن است که مصرف کليه قطعاتسخت افزاري جديدبه طرز چشمگيري افزايش يافته است .
متغير ديگردرمنابع تغذيه کامپيوتري ، بالانس توان خروجي برروي شاخه هاي خروجي مي باشد.
ساختارداخلي منابع تغذيه کامپيوتري داراي چند ويرايش يا ورژن مختلف ميباشند . ويرايش 1.3 که هم اکنون نيز به اشتباه ، کاربرد دارد در بالانسخروجي خود +5 Vپر قدرت تري به نسبت +12 V دارد حال آنکه اکثر قطعات سختافزاري جديد ، توان مصرفي اصلي خود را ازشاخه +12 V تامين مي نمايند کهتامين آمپراژ موردنيازشاخه +12 V اين قطعات تنها از عهده منابع تغذيه جديدبا ويرايش 2.0 به بالا تر برمي آيد چرا که در بالانس خروجي اين مدل ها ،+12 Vپرقدرت تري به نسبت +5 V وجود دارد و گاها داراي دو يا سه شاخه مجزادر خروجي +12 V خود مي باشند ( DUAL LINE +12V ).
اجزاي داخلي منبع تغذيه :
اين ساختار ، همگاني وعمومي نبوده و در حدود 75 % ساختار داخلي منابع تغذيه استاندارد کنوني رادر بر مي گيرد .
Input Capacitor : اين قسمت از دو خازنالکتروليت با ظرفيت متناسب توان منبع تغذيه تشکيل شده است که وظيفه كنترل سطح ولتاژ ورودي در هنگام كاركرد و همچنين ذخيره انرژي مورد نياز مدارسوئيچينگ به هنگام وقفه هاي كوتاه انرژي را بر عهده دارد .
Power Switching : ‌اين بخش از دوترانزيستور قدرت ( MOSFET ) تشکيل شده است که وظيفه كنترل سطح ولتاژ خروجي از طريق زمان روشن و خاموش شدن (سوئيچ) را بر عهده دارد .
Transformer : اين بخش بنا به نوع طراحي، از دو تا سه ترانس ( Switching TR , Drive TR , Stand By TR ) تشکيل شده است ، که علاوه بر ايزولاسيون DC وظيفه تغيير سطح ولتاژ را بر عهده دارد.طراحي در اين قسمت بسيار حساس مي باشد زيرا اگر تعداد دور هاي اوليه وثانويه متناسب با طراحي مدار PWM نباشد ، پايداري مدار و ضريب اطمينان نيمه هادي و در نهايت کارکرد منبع تغذيه با مشکل اساسي مواجه خواهد شد .
Output Diodes : اين قسمت از ديودهايSHUTKEY , FAST , ZENER تشکيل شده است که وظيفه يکسو سازي ولتاژ خروجي رادر حالات عادي و قطع کامل جريان خروجي در حالات خاص را بر عهده دارد .
Output Filter : اين قسمت ازچند خازن الکتروليت و سلف هاي چند لايه تشکيل شده است ، که وظيفه ذخيره انرژي در زمان روشن و ارائه آن در زمان خاموشي ترانزيستور را بر عهده دارد.
Heat Sink : اين قسمت ازآلياژهاي مختلف آلومينيوم و مس ساخته مي شود و به واسطه تعبيه شيارهاييبرروي آن جهت عبور جريان هوا ،وظيفه انتقال دما از ترانزيستورهاي سوئيچينگو همچنين ديودهاي SHUTKEY , FAST ، به محيط اطراف را بر عهده دارد .
FAN : اين قسمت علي رقم اينكه معمولااهميتي براي آن ازطرف مصرف كنندگان قائل نمي شوند ، بسيار مهم و حياتي ميباشد ، چرا كه رابطه مستقيمي با راندمان و طول عمر منبع تغذيه دارد . هرچقدر تهويه هواي گرم ازمحيط داخلي منبع تغذيه به فضاي بيروني بهترانجام گيرد كاركرد منبع تغذيه افزايش مي يابد. جديدا توليد كنندگان از فن هاي12cm * 12 در محصولات خود استفاده مي نمايند كه اين مورد باعث تهويه هواي گرم اطراف پردازشگر و همچنين بي صدا شدن منبع تغذيه گرديده است .
PCB : برد اصلي منبع تغذيه كه كليه قطعات بر روي آن نصب مي شوند. رعايت استانداردهاي مختلف ازجمله آتش سوزي درساخت برد ، باعث افزايش ضريب ايمني كاربر در موارد خاص ميگردد.
IC Controler : اين قسمت پيچيده ترين بخش مدار PWM مي باشد و درسال هاي اخير تغييرات چشمگيري درطراحي اين قسمت به وجود آمده است بطوري که امروزه آي سي هاي جديد چند نوع وظيفه مختلف را برعهده دارند که درنهايت باعث افزايش دقت درکارکرد منبع تغذيهگرديده است . در زير بطور خلاصه به وظايف آي سي هاي جديدي كه در بعضي ازپاورهاي جديد و بخصوص پاور هاي GREEN به كار رفته اشاره شده است :
الف ) کنترل خروجي ؛ که با توليد پالس هاي Puls Whidh Modulation ، فرآيندتغيير پنهاني يک رشته پالس بر اساس تغييرات سيگنال هاي ديگر و اعمالبازخورد ولتاژ و جريان و راه اندازي نرم در کليه خروجي ها را بر عهده دارد.
ب ) شبيه سازي ؛ ازطريق يک شبکه تقسيم مقاومتي ، کسري از ولتاژ خروجي بهآي سي جهت مقايسه با يک ولتاژ مبنا ، منتقل مي شود و در صورت بروز هرگونه تغيير در خروجي دستور DOWN از طريق آي سي صادر مي شود .
ج ) نوسان ساز ؛ که در فرکانس پايه کار مي کند و موج مثلثي جهت استفاده در PWM را توليد مي کند .
د ) راه اندازخروجي ؛ که توان کافي را جهت به کارگيري در مقاصد کم و ميانه ، توليد مي کند .
ه ) ولتاژ مبنا ؛ که ولتاژ پايه را جهت مقايسه خروجي ها و همچنين يک ولتاژ پايدار براي ساير بخش ها توليد مي کند .
و ) مبدل خطا ؛ که عرض پالس DC خروجي را متناسب با سطح ولتاژ ، تنظيم مي نمايد .
ز ) Power Factor Correction ؛ که وظيفه تصحيح هارمونيک هاي فرکانس خروجي و هدايت و کنترل آنها به مدار PWM رابر عهده دارد .
هريک ازقطعات سخت افزاري با چه ولتاژي تغذيه مي شوند؟
مي خواهيم در اين مبحث شما را با نوع ولتاژ مصرفي قطعات سخت افزاري آشناكنيم . در اين مبحث و با توجه به جدول ارائه شده ، شما خواهيد ديد کهچگونه ولتاژ مصرفي پردازشگرهاي پنتيوم 3 که ازشاخه +5 V تغذيه مي شدند درپردازشگرهاي پنتيوم 4 به شاخه +12 V منتقل گرديده است . همين جهش وتغييرنوع توان مصرفي، اکنون نيز به نوعي در پردازشگرهايIntel Prescott وAMD Athlon 64 و نيز ساير قطعات سخت افزاي به وجود آمده است.
در سخت افزارهاي جديدي که امروزه به کار گرفته مي شود توان مصرفي اصلي به شاخه +12 منتقل گرديده است و شرکت آينده سيما همسو با تغيير تکنولوژي درساختار مصرفي سخت افزارهاي جديد ، اقدام به واردات و توليد پاور هاي متناسب با اين تکنولوژي نموده است.
پاورهاي جديد اين شرکت ، در بالانس شاخه هاي خروجي خود ، توان اصلي را به+12 V هدايت و در دو شاخه خروجي مجزا ( DUAL LINE +12V ) ارائه داده است.
EMI) Line Filter ) : اين بخش از دو عنصر القاگر و خازن تشکيل شده است کهوظيفه ممانعت از خروج فركانس هاي اضافي محدوده كاري ( NOISE ) منبع تغذيهبه بيرون ـ حاصل ازسيستم سوئيچينگ ـ و همچنين ممانعت از ورود فركانس هاياضافي ـ حاصل ازدوران موتور هاي الكتريكي و يا سيستم هاي توليد كننده حرارت ـ به داخل منبع تغذيه را برعهده دارد.
تفاوت پاور هاي 20 پين با پاورهاي 24 پين چيست ؟
همانطور که در مطالب قبلي اشاره گرديده است پاورهاي ويرايش 1.3 از شاخه+12 V ضعيف تري برخوردار و کانکتور خروجي در اين مدل ها داراي 20 پين ميباشد . ولي پاورهاي ويرايش 2.0 که از +12 V پرقدرت تري برخوردار مي باشندداراي کانکتور 24 پين مي باشند. متاسفانه در بازار فروش کامپيوتر بارها ديده شده است که با استفاده از تبديل 20 پين به 24 پين ، جهت راه اندازياينگونه سيستم ها استفاده شده است ، چرا که اکثر کساني که در ايران سيستممونتاژ مي نمايند ، روشن شدن يک سيستم را ملاک سالم بون و راه افتادن آنمي دانند ، حال آنکه دانسته يا ندانسته به اشتباه بزرگي دست زده اند واينگونه سيستم ها دير يا زود با مشکلات بزرگي اعم از کارکرد و يا راندمان برخورد خواهند نمود . يعني اگر خوش شانس باشند و مشکلاتي مانند از بين رفتن قطعات سخت افزاري براي آنها به وجود نيايد ، قطعاً سرعت پردازش وپارامترهاي وابسته به آن ، که اغلب براي ارتقاي آنها حاضريم مبالغ هنگفتي پرداخت نماييم به طرز چشمگيري کاهش مي يابد .
مطابق بررسي هاي مجله معتبرTHG اکثر افراد حاضرند براي ارتقاي 20 % سرعت پردازنده خود مبالغ زيادي را صرف نمايند حال آنکه عدم توجه به تناسب توان پاور وهمچنين کيفيت پاور خريداري شده ، که حدودا 20 % قيمت يک پردازنده ميباشد آنها را با مشکلات عديده اي روبرو مي کند .
در كشور ما با توجه به محدوديت هاي سخت افزاري كه در مباني واردات و توزيع وجود دارد، اكنون در محدوديت زماني قرار گرفته ايم كه مجبور به ارائه پاورهايي با قابليت استفاده در هر دو حالت 20 پين و 24 پين مي باشيم تابتوايم نياز هر دو طيف متقاضي را در اين پروسه زماني، تامين نماييم. شركتآينده سيما در ابتكاري جديد، اقدام به عرضه پاورهاي 24 پين با قابليت استفاده در مادربردهاي 20 پين نموده است. در اين سري از پاورها همسو باافزايش توان شاخه +12V از توان شاخه +5V كاسته نشده است ولي اين پاورها كماكان از يك شاخه در خروجي +12V برخوردار مي باشند و نمي توانند جزو گروهپاورهاي ويرايش 2.0 قرار بگيرند.
همچنين در اين مدل ها، سعي شده است تا از كانكتورهاي جديد خروجي، مانندS.ATA و PCI.Express نيز استفاده شود. اما در عين حال توصيه گروه فني شركتآينده سيما، استفاده از پاورهاي ويرايش 2.0 در سخت افزارهاي حرفه اي جديدمي باشد. چرا كه اين سري از قطعات سخت افزاري جديد مصرفي بيش از 18 آمپراز شاخه +12V كه تواني در حدود 200W مي باشد، نياز به حداقل دو شاخه مجزادر خروجي +12V دارد.
چگونه پاور متناسب با توان مصرفي سيستم خود انتخاب نماييم؟
هر يک از قطعات سخت افزاري مقدار توان مصرفي خاص خود را دارند که مي توان با جمع نمودن مقدار توان ها ، توان مصرفي کلي سيستم خود را محاسبه نماييد.توليدکنندگان پاور در سراسر جهان توصيه مي کنند پاوري را انتخاب نماييد که حداقل 10% بالاتر از توان حداکثر سيستم شما ، قدرت داشته باشد ! چرا که راندمان و کارآيي يک پاور در مصرف بالاتر از حداکثر 90% توان واقعي آن دردراز مدت ، به طور چشمگيري کاهش مي يابد و کاربر را با مشکلات زیادی روبرو مي کند.
واحد فني و خدمات پس ازفروش شرکت آينده سيما ( GREEN )طبق تحقيقات گسترده و با همکاري تعدادي از مراکز تحقيقاتي کشور در زمينه الکترونيک وانفورماتيک و همچنين چندين سايت معتبر از جمله Intel و AMDموفق به تعيين حدود توان مصرفي قطعات سخت افزاري گرديده که شما را به مطالعه دقيق آن و محاسبه توان مصرفي سيستم از روي جداول 2 تا 7 ، دعوت مي نماييم .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های آموزشی ما

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری شرکت : 9 صبح تا 8 شب
کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

04 92 92 88 -021

05 92 92 88 -021

91 14 847- 0912

92 14 847- 0912 

 آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ, آموزش شارز پرینتر, آموزش شارژ سامسونگ, آموزش شارژ اچ پی, آموزش شارژ کاتریج, اموزش شارژ کاتریج, آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کردن کارتریج, آموزش شارژ کارتریژ, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ کارتریج پرینتر, آموزش شارژ کارتریج لیزری , آموزش شارژ کاتریج , آموزش شارژکاتریژ , آموزش شارژ انواع کارتریج , آموزش تخصصی شارژ کارتریج,آموزش شارژ پرینتر , تونر,کارتریج لیزری, آموزش تعمیرات فتوکپی,اموزش تعمیرات چاپگر,آموزش تعمیرات پرینتر,اموزش تعمیرات پرینتر, آموزش تعمیرات دستگاه کپی شارپ,آموزش تعمیر کپی آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی ریکو,آموزش تعمیرات کپی آفیشیو,آموزش تعمیرات آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی توشیبا آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی,آموزش تعمیر دستگاه کپی و فتوکپی,آموزش تعمیرات کپی رنگی, دوره آموزشی,آموزش تعمیرات,آموزش تعمیرات فنی,آموزش خدمات,آموزش تعمیر,اموزش تعمیر,دوره های آموزشی,فنی کار,امید,رحمانی,امید رحمانی,دوره اموزش,اموزشگاه فنی,فنی و حرفه ای, آموزش الکترونیک, دوره آموزش الکترونیک, آموزش الکترونیک, الکترونیک پایه, آموزش الکترونیک تخصصی, طراحی برد الکترونیک،آموزش طراحی برد, مهندسی معکوس, آموزش مهندسی معکوس, آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار, آموزش الکترونیک اس ام دی, آموزش الکترونیک smd, آموزش نقشه خوانی, آموزش کار با هیتر, الکترونیک, برق, طراحی, مدار, ای وی ار, ال ای دی, ابزار دقیق, پی ال سی, plc, اینورتر, inverter, منبع تغذیه, سوئیچینگ, رله, خازن, ماژول, smd, led, طراحی برد صنعتی, پروژه دانشگاهی, دوره تخصصی آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین مداربسته, دوره آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین های مداربسته, آموزش تخصصی نصب دوربین مدار بسته,آموزش دوربین مداربسته,آموزشگاه,آموزش,نصب, آموزش تعمیر انواع دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیرات دوربین های مدار بسته,قوی ترین مرکز آموزش تعمیرات دوربین مخفی,بهترین مرکز آموزش تعمیر دوربین مخفی در تهران,قدرتمندترین مرکز آموزش تعمیر دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیر تخصصی دوربین های مدار بسته