logo1398

با اعطای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر


ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

مزایا و روش‌های پشتیبان‌گیری

بكاپ‌گیری تنها به‌دلیل این نیست كه در صورت گم‌شدن یا حذف‌شدن اطلاعات از نسخه پشتیبان استفاده كرد، بلكه به این دلیل است كه اگر شما تغییراتی را روی فایل، فولدر یا تنظیمی اعمال كردید در صورت نیاز بتوانید آن را به نسخه قبلی بازگردانید.

همچنین بكاپ‌گیری از این جهت مهم است كه هرچند كاربران و راهبران سیستم باهوش و محتاط باشند باز هم به دلیل مشكلات سخت‌افزاری یا اشتباهات سهوی، ممكن است اطلاعاتی كه برای سازمان حیاتی است، پاك شود.
روش‌های بكاپ‌گیری
Full: در این روش یك كپی از كل اطلاعات روی رسانه ریخته می‌شود.
Incremental: در این روش ابتدا یك بكاپ Full از اطلاعات گرفته می‌شود، سپس براساس بازه زمانی مشخص شده تغییرات فایل‌ها به نسبت آخرین بكاپ‌ها، بكاپ گرفته می‌شود. مزیت این روش، بكاپ‌گیری سریع‌تر و اشغال فضای كمتری روی رسانه است، اما بازیابی اطلاعات در این روش طولانی‌تر بوده و برای بازیابی نیاز به همه مدیاهاست.
Differential: در این روش نیز مانند Incremental، ابتدا یك بكاپ Full از اطلاعات گرفته می‌شود سپس در بازه‌های زمانی معین شده، تغییرات در مقایسه با بكاپ Full، بكاپ گرفته می‌شود. سرعت بكاپ‌گیری در این روش در مقایسه با Incremental، كندتر و مدیای بیشتری لازم است. اما سرعت بازیابی این روش ازIncremental، بسیار سریع‌تر است.
به‌طور معمول، باید از تمام اطلاعات بكاپ گرفته شود، اما با توجه به این‌كه هنگام بكاپ‌گیری سرور علاوه بر وظیفه جاری خود كار دیگری را انجامی دهد و این كار موجب كندی سرور می‌گردد و با درنظر گرفتن كمبود بودجه در تهیه تعداد مناسب رسانه بكاپ كه در تمامی سازمان‌ها وجود دارد، معمولاً یك بكاپ Full در روز پنجشنبه از اطلاعات تهیه می‌شود، سپس در روزهای دیگر هفته بكاپ differential از اطلاعات گرفته می‌شود. همچنین بكاپ Full ماهانه نیز برای یكی از جمعه‌های ماه، برنامه‌ریزی می‌شود.
زمان‌بندی بكاپ‌گیری
زمان‌بندی مناسب برای بكاپ‌گیری به عوامل متعددی چون ظرفیت رسانه، اهمیت به روزبودن بكاپ، دوره‌های استفاده از اطلاعات، مدت زمان مورد نیاز برای بكاپ‌گیری و... بستگی دارد. لذا با توجه به موارد یاد شده، این مدیر سیستم است كه با در نظر گرفتن اهمیت هریك از موارد، زمان‌بندی مورد نیاز را برای بكاپ‌گیری تعریف می‌كند.
به عنوان مثال اگر اطلاعات كاربران كه به‌صورت فایل روی فایل سرور ذخیره می‌شود از سوی سازمان مهم تلقی شود، می‌توان بكاپ هفتگی و سپس بكاپ differential روزانه از اطلاعات تهیه كرد، اما اگر حجم اطلاعات زیاد و اهمیت آن بالا نباشد، می‌توان فقط بكاپ‌هایFull هفتگی یا ماهانه از اطلاعات تهیه كرد.
همچنین با توجه به این‌كه بكاپ فایل‌هایی كه باز بوده و تغییرات هنوز ذخیره نشده است، به‌صورت ناقص گرفته می‌شود ـ تغییرات هنوز روی فایل اعمال نشده است تا از آن بكاپ گرفته شود ـ و نیز سرباری كه عملیات بكاپ‌گیری روی سرور می‌گذارد، ضروری است تا زمان‌بندی به نحوی تعیین شود كه با وظایف سرورها و استفاده آنها از منابع سخت افزاری تداخلی وجود نداشته باشد. از دیگر موارد در زمان‌بندی، مدت زمان نگهداری رسانه‌های بكاپ است كه آن هم ارتباط مستقیم به حجم داده‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی و ضرورت نگهداری داده‌ها دارد.
انواع نوشتن داده‌ روی مدیاها
Grandfather, Father, Son) GPS): در این روش به تعداد روزهای كاری هفته به غیر از یك روز مدیای SON برای بكاپ نوع differential یا Incremental استفاده می‌شود، به این ترتیب كه اطلاعات در هفته بعدی نیز روی مدیای همان روز هفته قبل نوشته می‌شود. در این روش مدیا Father برای بكاپ‌گیری هفتگی و به مدت چهار هفته‌ (یك‌ماه)‌ استفاده می‌شود و بكاپ Full هر هفته روی این مدیا نوشته می‌شود. مدیا Grandfather نیز برای بكاپ Full ماهانه و حداقل برای مدت سه ماه استفاده می‌شود.
Round Robin: در این مدل همه مدیاها به نسبت یكسانی استفاده می‌شود، به این گونه كه بكاپ اول روی مدیا اول، بكاپ دوم روی مدیا دوم و... نوشته می‌شود و پس از بكاپ روی مدیا آخر، فرآیند نگارش بكاپ دوباره از مدیا اول شروع می‌شود.
Tower of Hanoi : این روش ذخیره‌سازی بكاپ روی مدیا، از یك بازی باستانی چینی اقتباس شده است. به این نحو كه بكاپ اول روی مدیا اول، بكاپ دوم روی مدیا دوم و در ادامه بكاپ‌های با مضرب 4 روی مدیا دوم، بكاپ‌های با مضرب 8 روی مدیا سوم و... نگاشته می‌شود.
نكاتی در مورد مدیا بكاپ
ـ یافتن روش مناسبی برای ذخیره بكاپ‌ها به مهمی زمان‌بندی گرفتن بكاپ است، از این رو ضروری است تا رسانه‌های بكاپ از دسترس كاربران دور بوده و همگان نتوانند براحتی به آنها دسترسی یابند. همچنین لیبل‌گذاری رسانه‌ها نیز مهم است. ضروری است تا كارشناسی كه می‌خواهد اطلاعات را بازیابی كند، بتواند با مشاهده لیبل رسانه به اطلاعات رسانه مانند تاریخ‌گرفتن بكاپ، مدت زمان استفاده از رسانه ـ برای آگاهی از فاسد نبودن رسانه‌ـ و دستور خاصی كه به‌واسطه آن بكاپ گرفته شده است، پی ببرد. زیرا با داشتن اطلاعات یادشده، كارشناس براحتی می‌تواند در مورد استفاده یا عدم استفاده از رسانه برای بكاپ، نحوه بازیابی و... تصمیم‌گیری كند. با توجه به این‌كه برخی رسانه‌ها برای نگهداری نیاز به شرایط محیطی خاصی مانند دوری از نور آفتاب، رطوبت، گرما و... را دارند، ضروری است تا سند نگهداری ایمن رسانه، مطالعه‌شده و طبق آن از رسانه نگهداری شود.
ـ همچنین ضروری است تا چند نسخه از رسانه بكاپ وجود داشته باشد، به عنوان مثال یك رسانه بكاپ آنلاین برای بازیابی سریع، یك رسانه بكاپ آفلاین در سایت و یك رسانه بكاپ آفلاین خارج از سایت هنگام بروز مشكل برای سایت.
نكاتی در مورد بكاپ‌گیری
ـ ضروری است پیش از هر اقدامی برای بكاپ‌گیری ابتدا پرسش‌هایی زیر پاسخ داده شود:
ـ چه فایل‌هایی باید بكاپ گرفته شود؟
ـ زمان مناسب بكاپ‌گیری، چه زمانی است؟
ـ فایل‌ها چه مدتی باید نگهداری شوند؟
ـ چه رسانه‌ای برای نگهداری بكاپ‌ها مناسب است؟
در صورتی كه فایل‌های بكاپ، فایل‌های نرم‌افزارهای خاصی چون Exchange یا SQL باشد، نرم‌افزار خاصی كه بتواند از فایل‌های باز این نرم‌افزارها بكاپ‌گیری كرده یا بخش كوچكی از بكاپ، چون فولدر آیتم‌های ارسال‌شده ایمیل یكی از كاربران را بازیابی كند، نیاز است.
ـ بكاپ‌گیری باید زمانی انجام شود كه بار كمتری را روی دستگاه بگذارد، به عنوان مثال اگر قصد دارید از بانك اطلاعاتی نرم‌افزار SQL بكاپ بگیرید و نرم‌افزار در اوج مصرف قرار داد، بكاپ‌گیری باعث سربار استفاده از منابع سرور و در نتیجه كندی سرور و سرویس‌دهی خواهد شد.
ـ ضروری است ابتدا به پرسش مدت زمان نگهداری بكاپ‌ها پاسخ داده شود، زیرا با پاسخ به این پرسش است كه می‌توانید ظرفیت دقیق رسانه مورد نیاز خود را برآورد كنید. همچنین برای نگهداری صحیح و طولانی‌مدت بكاپ‌ها، باید رسانه مناسب براساس ظرفیت بكاپ‌ها، طول عمر رسانه و تعداد دفعات استفاده، معین شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های آموزشی ما

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری شرکت : 9 صبح تا 8 شب
کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

04 92 92 88 -021

05 92 92 88 -021

91 14 847- 0912

92 14 847- 0912 

 آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ, آموزش شارز پرینتر, آموزش شارژ سامسونگ, آموزش شارژ اچ پی, آموزش شارژ کاتریج, اموزش شارژ کاتریج, آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کردن کارتریج, آموزش شارژ کارتریژ, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ کارتریج پرینتر, آموزش شارژ کارتریج لیزری , آموزش شارژ کاتریج , آموزش شارژکاتریژ , آموزش شارژ انواع کارتریج , آموزش تخصصی شارژ کارتریج,آموزش شارژ پرینتر , تونر,کارتریج لیزری, آموزش تعمیرات فتوکپی,اموزش تعمیرات چاپگر,آموزش تعمیرات پرینتر,اموزش تعمیرات پرینتر, آموزش تعمیرات دستگاه کپی شارپ,آموزش تعمیر کپی آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی ریکو,آموزش تعمیرات کپی آفیشیو,آموزش تعمیرات آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی توشیبا آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی,آموزش تعمیر دستگاه کپی و فتوکپی,آموزش تعمیرات کپی رنگی, دوره آموزشی,آموزش تعمیرات,آموزش تعمیرات فنی,آموزش خدمات,آموزش تعمیر,اموزش تعمیر,دوره های آموزشی,فنی کار,امید,رحمانی,امید رحمانی,دوره اموزش,اموزشگاه فنی,فنی و حرفه ای, آموزش الکترونیک, دوره آموزش الکترونیک, آموزش الکترونیک, الکترونیک پایه, آموزش الکترونیک تخصصی, طراحی برد الکترونیک،آموزش طراحی برد, مهندسی معکوس, آموزش مهندسی معکوس, آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار, آموزش الکترونیک اس ام دی, آموزش الکترونیک smd, آموزش نقشه خوانی, آموزش کار با هیتر, الکترونیک, برق, طراحی, مدار, ای وی ار, ال ای دی, ابزار دقیق, پی ال سی, plc, اینورتر, inverter, منبع تغذیه, سوئیچینگ, رله, خازن, ماژول, smd, led, طراحی برد صنعتی, پروژه دانشگاهی, دوره تخصصی آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین مداربسته, دوره آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین های مداربسته, آموزش تخصصی نصب دوربین مدار بسته,آموزش دوربین مداربسته,آموزشگاه,آموزش,نصب, آموزش تعمیر انواع دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیرات دوربین های مدار بسته,قوی ترین مرکز آموزش تعمیرات دوربین مخفی,بهترین مرکز آموزش تعمیر دوربین مخفی در تهران,قدرتمندترین مرکز آموزش تعمیر دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیر تخصصی دوربین های مدار بسته