logo1398

با اعطای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر


ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

آشنایی با ASP.NET و پايگاه داده

در اين مقاله شما در مورد کار با با پايگاه داده در ASP.NET آشنا خواهید شد. بدین معنا که در صدد هستیم تا رويه ای کلی از مفاهيم ، روشها وابزارهای مورد استفاده در ASP.NET جهت برقراری ارتباط با پايگاه داده، نشان دادن داده ها، دستکاری داده ها، بهنگام سازی و... توسط اشيايی چون مهيا کننده های بانک های اطلاعاتی، Dataset های XMLو ... معرفی می شود .

اگر تا بحال با پايگاه داده کار نکرده ايد شايد provider يک پايگاه داده برای شما نامفهوم باشـد. بطور خلاصه راهی را که بايد طی کرد تا به پايگاه داده متصل شده، آنرا باز کرده و داده ها را دستکاری کرده و دستورات را اجرا نمود، بوسيله يک تهيه کننده اطلاعات مشخص می شود. در ASP.NET معمولا از دو روش برای اين کار استفاده می شود. روش اول اينکه اگر پايگاه داده شما از نوع SQL Server باشد بايستی با مدل SQLClient کار کرد و اگر پايگاه داده شما غير از SQL Server باشد (در حال حاضر) بايد از روش ديگر يعنی مدل OleDb استفاده نمود. بعنوان مثال اگر پايگاه داده شما Oracle ،Sybase و يا Access باشد بايد از روش OleDb استفاده کنيد .
روش کار بدين صورت است که ابتدا بايستی فضانام زير را در صفحاتی که از بانک اطلاعاتی استفاده می شود فراخوانی کرد :
برای برقراری ارتباط با پايگاه معمولا از عبارت زير استفاده می شود :
Dim ObjConn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DataSource=e:dbusers.mdb")
که قسمت DataSource آدرس فايل پايگاه داده است که در اينجا يک بانک Access است. همانگونه که ملاحظه می کنيد از رشته ارتباطی يا Connection String بعنوان پارامتر استفاده شده است و بوسيله متد Open ارتباط باز می شود :
objConn.Open()
لازم به توضيح است که در پايان کار بوسيله متد Close ارتباط را خاتمه می دهيم .
بمحض ارتباط با پايگاه داده می توان دستورات را به آن فرستاد. اين کار معمولا بوسيله شی OleDbCommand انجام می شود. جهت انجام اين کار می توان يک دستور SQL يا نام يک روال ذخيره شده (Stored Procedure) را مشخص نمود و بنا به مقتضيات می توان اعمال مختلفی را روی پايگاه پياده نمود :
Dim objCommand As New OleDbCommand ( "Select * From users", objConn )
ملاحظه می کنيد که کلاس Command از دو پارامتر رشته SQL و نام رشته ارتباطی برای فرستادن دستورات به پايگاه داده استفاده می کند. برای مثال آنچه را که در عبارت فوق ديديد می توان به بخشهای کوچکتر زير تقسيم کرد .
ابتدا تعريف شي :
Dim objCommand As New OleDbCommand()
سپس نسبت دادن آن به رشته ارتباطی جهت برقراری ارتباط پايگاه :
objCommand.Connection= objConn
مشخص کردن عمليات مورد نظر بوسيله دستورات SQL:
objCommand.CommandText="Select * From Users"
حتی می توانيد عمليات فوق را بصورت ذيل انجام دهيد :
Dim objCommand As New OleDbCommand( SQL string, Connection string )
روشهای فوق دقيقا يک کار مشابه را انجام می دهند با اين اوصاف که در عبارت آخر بجای شئ ارتباطی از يک رشته ارتباطی استفاده شده است. تا اين مرحله هنوز عبارات فوق را به اجرا در نياورده ايم. برای اين کار راه های متفاوتی وجود دارد :
از ExecuteNonQuery زمانی استفاده می شود که قصد برگرداندن داده ها از پايگاه مورد نظر نباشد مثلا در مواقعی که از دستورات SQL جهت درج (Insert) و بهنگام سازی (Update) استفاده شود .
objCommand.ExecuteNonQuery
از ExecuteReader برای خواندن و برگرداندن اطلاعات از پايگاه استفاده می کنيم . پ
Dim ObjRead As OleDbDataReader
objRead=objCommand.ExecuteReader
برای دستکاری يک تک مقدار مشخص و مورد نظر از متد ExecuteScalar استفاده می شود .
برای خواندن داده ها معمولا از کلاس DataReader استفاده می شود -برای خواندن نه برای اضافه کردن يا بروز کردن- اين شئ بصورت مستقيم به پايگاه داده دسترسی دارد و فقط خواندنی (Read Only) است. البته اين خاصيت محدوديتی برای آن است اما برای خواندن ساده داده روشی کامل بشمار می رود .
Dim objReadaer As OleDbDataReader
objReader=objCommand.ExecuteReader
Whlie objReader.Read
Response.write(objReader.GetString(0)& "
" )
End While
عبارت فوق جهت نمايش و چاپ داده ها بکار می رود. متد Read خواندن را تا زمانيکه به پايان نتايج نرسد ادامه می دهد و عبارت objReader.GetString(0) برای برگرداندن نسخه رشته ای ستونهای رکورد کاربرد دارد. در ليست زير چند متد ديگر برای برگرداندن مقادير داده ای متغيرها آمده است :
GetBoolean(x) مقدار منطقی را بر می گرداند .
GetChar(x) مقدار کاراکتری را برمی گرداند .
Get DataTypeColumn(x) نوع داده را در ستون برميگرداند .
GetString(x) مقداررشته ای را برمی گرداند . و ...
شئ بعدی که مورد بحث قرار می گيرد کلاس Data Adapter است . OleDBDataAdapter اطلاعات را می گيرد و يک ارتباط منطقی بين داده ها و کلاس Dataset ايجاد ميکند . بطور کلی ميتوان گفت Data Adapterدر نظر اول معادل Data Command می باشد . روش استفاده از Data Adapter ها بطور معمول بصورت زير تعريف می شود :
Dim objAdapter As New OleDBDataAdapter("Select * From Users",objConn)
ملاحظه می کنيد که شئ Adapter از دو پارامتر- يکی رشته دستورات SQL و ديگری رشته ارتباطی - برای فرستادن دستورات به پايگاه داده استفاده می کند. بطور معمول DataAdapter برای پرکردن DataSetها و بروز کردن پايگاه بوسيله يک DataSet و اجرا کردن دستورات بکار می رود. اکنون نمای کلی از کاربرد فوق را در زير می بينيد :
Dim ds As DataSet = New DataSet()
objAdapter.Fill(ds,"Users")
متد Fill جهت اجرای دستور تنظيم شده در Data Adapter بکار می رود . بعبارت ديگر اطلاعات واکشی شده از پايگاه داده در يک جدول با نامی که ما تعيين می کنيم (Users) ذخيره می شود . نکته ضروری اينست که تکنيک Mappings در اکثر مواقع کارساز است . Mappings عبارت است از ساختن يک نام مستعار (Alias) برای نام جداول در يک Dataset. اين aliasها هيچگونه تاثيری در منبع داده ندارد و وقتی که بوسيله DataAdapter فرستاده می شود بصورت خودکار بنام پيش فرض تبديل ميشود. اين تکنيک باعث خوانايی کد و راهنمايی برنامه نويس در ارجاع های بعدی وتشخيص جداول فراخوانی شده ميشود .
objAdapter.TableMappings.Add("adbtable","Users") with objAdapter.tableMapping(0).ColumnMappings
.Add("PID","ID")
.Add("LAstName","Lname")
.Add("StreetAddress","Addy")
End with
objAdapter.Fill(ds)
در تکنيک فوق بجای استفاده از عبارت ds.Tables("adbtable") ميتوانيم Ds.Tables("Users") را بکار ببريم. در بخشهای آينده ديگر فوايد استفاده از Mappings آمده است. همچنين کلاس CommandBuilder برای بهنگام کردن يک بانک که بوسيله Dataset صورت گرفته يک شيوه صحيح بشمار ميرود :
Dim cmdBLD As New OleDBCommandBuilder(objAdapter)
که در عبارت فوق شئ objAdapter بعنوان پارامتر به دستور CommandBuilder فرستاده شده و سپس بوسيله متد Update منبع داده بهنگام می شود :
objAdapter.Update(ds,"Users")
در ادامه، مثال زير بعنوان جمع بندی مطالب قبلی آمده است. توجه داشته باشيد در مثال زير نتيجه ای بعنوان خروجی در مرورگر نمايش داده نمی شود و فقط از منبع داده ای اطلاعات خوانده شده و يک شئ Dataset پر می شود :
Sub Page_Load( Sender As Object, E As EventArgs)
Dim objConn As New
OleDBConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=e:dbusers.mdb")
objConn.Open()
Dim ds As DataSet=New DataSet
Dim objAdapter As New OleDBDataAdapter("Select * From Users",objConn)
Dim objcmdBLD As New OleDBCommandBuilder(objAdapter)
Obj.Adapter.Fill(ds,"Users")
End Sub

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های آموزشی ما

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری شرکت : 9 صبح تا 8 شب
کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

04 92 92 88 -021

05 92 92 88 -021

91 14 847- 0912

92 14 847- 0912 

 آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ, آموزش شارز پرینتر, آموزش شارژ سامسونگ, آموزش شارژ اچ پی, آموزش شارژ کاتریج, اموزش شارژ کاتریج, آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کردن کارتریج, آموزش شارژ کارتریژ, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ کارتریج پرینتر, آموزش شارژ کارتریج لیزری , آموزش شارژ کاتریج , آموزش شارژکاتریژ , آموزش شارژ انواع کارتریج , آموزش تخصصی شارژ کارتریج,آموزش شارژ پرینتر , تونر,کارتریج لیزری, آموزش تعمیرات فتوکپی,اموزش تعمیرات چاپگر,آموزش تعمیرات پرینتر,اموزش تعمیرات پرینتر, آموزش تعمیرات دستگاه کپی شارپ,آموزش تعمیر کپی آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی ریکو,آموزش تعمیرات کپی آفیشیو,آموزش تعمیرات آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی توشیبا آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی,آموزش تعمیر دستگاه کپی و فتوکپی,آموزش تعمیرات کپی رنگی, دوره آموزشی,آموزش تعمیرات,آموزش تعمیرات فنی,آموزش خدمات,آموزش تعمیر,اموزش تعمیر,دوره های آموزشی,فنی کار,امید,رحمانی,امید رحمانی,دوره اموزش,اموزشگاه فنی,فنی و حرفه ای, آموزش الکترونیک, دوره آموزش الکترونیک, آموزش الکترونیک, الکترونیک پایه, آموزش الکترونیک تخصصی, طراحی برد الکترونیک،آموزش طراحی برد, مهندسی معکوس, آموزش مهندسی معکوس, آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار, آموزش الکترونیک اس ام دی, آموزش الکترونیک smd, آموزش نقشه خوانی, آموزش کار با هیتر, الکترونیک, برق, طراحی, مدار, ای وی ار, ال ای دی, ابزار دقیق, پی ال سی, plc, اینورتر, inverter, منبع تغذیه, سوئیچینگ, رله, خازن, ماژول, smd, led, طراحی برد صنعتی, پروژه دانشگاهی, دوره تخصصی آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین مداربسته, دوره آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین های مداربسته, آموزش تخصصی نصب دوربین مدار بسته,آموزش دوربین مداربسته,آموزشگاه,آموزش,نصب, آموزش تعمیر انواع دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیرات دوربین های مدار بسته,قوی ترین مرکز آموزش تعمیرات دوربین مخفی,بهترین مرکز آموزش تعمیر دوربین مخفی در تهران,قدرتمندترین مرکز آموزش تعمیر دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیر تخصصی دوربین های مدار بسته